James Cookstraat 1 | 1827 PZ Alkmaar | The Netherlands
            info@tomvanwoerkom.nl | Tel: + 31(0)725 62 22 57 | Mob: +31 (0)6-21538924

Welkom

Ik ben Tom van Woerkom. Als coach en adviseur kan ik u begeleiden bij het oplossen van verschillende soorten vraagstukken.

Bij coaching ligt de nadruk op het begeleiden van u, als persoon, bij uw eigen ontdekkings- en groeiproces en het vinden van uw eigen oplossingen voor de vraagstukken die u bezig houden. Als coach zal ik daarbij vooral een vragende, uitdagende en stimulerende rol vervullen. Coaching is geschikt voor het zoeken van antwoorden op persoonlijke ‘levensvraagstukken’ (dit wordt ook wel "life coaching" genoemd).

Bij advisering ligt de nadruk meer op het inbrengen van mijn inhoudelijke kennis. Adviseren is vooral geschikt voor onderwerpen die binnen bedrijven spelen.

Dit is geen strak onderscheid, soms loopt het ook in elkaar over.