Herkennen, erkennen en maatregelen nemen zijn essentieel om regie te houden/krijgen.